Jul 3, 2019

Wednesday - Ladies Stoke Medal


Winner - Kwan Chen Nett 75
Runner up - Bev Steeden Nett 82 C/B

Stableford Winner - Jan Casey 33 points

NTP 15th - Kwan Chen